Om direct naar het bestelformulier te gaan, klikt u links op "Bestelformulier".Waarom dit boekje?


Na het invoeren van de zorgverzekeringswet 2006 in Nederland, kregen meer Nederlandse residenten in Spanje te maken met Spaanstalige artsen. In ziekenhuizen is soms een tolk aanwezig maar bij huisarts, tandarts of apotheek moet men het meestal zelf zien op te lossen.

Al snel bleek er een grote behoefte te bestaan aan een tweetalig Nederlands/Spaans boekje met medische termen. Nu bestond zo´n boekje al in het Engels en het lag dus voor de hand daar gebruik van te maken. Tolk/vertaler Jan Meijer nam het initiatief en na verkregen toestemming van schrijfster Jenny Bussey van "Tell the Doctor" ging hij aan de slag. Huisarts Max Meertens, met een jarenlange ervaring in Spanje, was bereid de medische termen te controleren, waarna Hans Oudendorp de eindredactie verzorgde.

In dit boekje treft u ook algemene informatie aan over het Spaanse en Nederlandse zorgstelsel, wat te doen bij vakantie in het buitenland, hoe zit het met ambulancevervoer en nog veel meer nuttige tips.
Het eerste exemplaar van het boekje werd op Koninginnedag 2007 gepresenteerd aan de Nederlandse consul in Benidorm; sindsdien is het boekje vele malen herdrukt.

Bestellen


"Vertel de Dokter ..." telt 100 pagina´s en kost slechts € 10,00 exclusief verzendkosten.

Om één of meer boekjes te bestellen, klikt u links op "Bestelformulier".


Als u uw Engels-, Duits- of Franstalige vrienden een plezier zou willen doen,
kunt u hier ook de Engelse, Duitse of Franse editie bestellen.